รู้จัก พรีเมียร์ พลัส

บริษัท พรีเมียร์ พลัส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 เริ่มต้นธุรกิจจากการรับฉีดพลาสติก (Plastic Injection Molding) และการผสมสีพลาสติก (Color Compound) มีโรงงานการผลิตอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่กว่า 96,000 ตารางเมตร

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ขยายประเภทการผลิตสู่การผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างครบวงจร ครอบคลุมการผลิตให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง จากนั้นใน 4 ปี ต่อมาบริษัทฯได้ขยายโรงงานเพิ่มบนเนื้อที่ขนาด 1,800 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น

พรีเมียร์ พลัส ยังมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 นอกจากนี้ยังนำเสนอสินค้าในราคาที่เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า จึงทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี บริษัท พรีเมียร์ พลัส จำกัด ได้รับการยอมรับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งทวีปเอเชีย และยุโรป

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

พันธกิจ

มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ส่งมอบสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มุ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ลูกค้าเป้าหมาย

ให้ความรู้และฝึกฝนทักษะในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงาน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า