ฝาหลอด

เรารองรับการผลิตฝาหลอดหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการ และรองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

Screw On, Long Screw, Dome Screw On, Flip top, Cap Eye, Square, Octagon Screw On, Chrome Plating, Metalized, Colored Spray.

คอหลอด

เรามีคอหลอดให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ Screw, Nozzle, Lip และ Snap สำหรับหลอดวงกลม ลูกค้าสามารถเลือกคอหลอดได้ 3 แบบ คือ Screw, Nozzle และ Lip

ส่วนหลอดวงรี ลูกค้าสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ Screw และ Snap