นวัตกรรม

บริษัท พรีเมียร์ พลัส จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ด้วยระบบการจัดการ และทีมงานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัทใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรในการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การขึ้นรูป (Extrusion) จนถึงกระบวนการบรรจุสินค้า (Packing) เพื่อนาส่งสิ่งที่ดีที่สุดถึงมือลูกค้า

Extrusion (ดึงหลอด)

ผลิตหลอด ด้วยเครื่องจักที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการผลิตหลอดตั้งแต่ขนาดบรรจุ 3 ถึง 250 ml. (มิลลิลิตร) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16 ถึง 49 mm. (มิลลิเมตร)

Heading (ต่อคอหลอด)

มีคอหลอดหลากหลายเช่น คอ screw, snap, nozzle และ lip
และมีรูปากหลอดหลายขนาดตั้งแต่ 1.2 ถึง 12 mm. (มิลลิเมตร)

Printing (พิมพ์)

มีกระบวนการพิมพ์ตกแต่งหลอดที่ตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น การพิมพ์แบบ Offset, การพิมพ์แบบ Silk Screen และ การพิมพ์แบบ Hot Stamping

Capping (หมุนฝา)

มีเครื่องหมุนฝาซึ่งจะควบคุมค่าแรงบิด (Torque) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกันการรั่วซึมของครีมบรรจุ

Quality Control
(ตรวจสอบคุณภาพ)

มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ in-coming process, in-process และ outgoing process โดย บุคลากรจากแผนก Quality Assurance และ Quality Control และมีเครื่องมือตรวจสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพตรวจวัดคุณภาพของสินค้า

Packing (บรรจุ)

มีทีมงานคุณภาพที่จะทำการตรวจคุณภาพของสินค้า 100 % ก่อนการบรรจุสินค้าลงกล่อง